4

DANE PODSTAWOWE
 
4

RADA GMINY
 
4

WÓJT
 
4

URZĄD GMINY
 
4

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 
u

BUDŻET GMINY
   
Zarządzenie Nr 144/2011 Wójta Gminy Gilowice z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gilowice na rok 2012
   
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
   
PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY GILOWICE W SPRAWIE UCHWALENIA BUDZETU GMINY GILOWICE NA ROK 2012
   
formularz uwag do projektu uchwały
 
4

INFORMATOR
 
4

KONTROLE
 
4

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
4

Zamówienia publiczne poniżej 14 tyś. EURO
 
4

WYBORY
 
4

Skrzynka Podawcza - ePUAP
 
4

INNE
 
4

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
 
4

PROJEKT - "RÓWNY START" 2011-2012
 
4

Stan mojej sprawy...
 
4

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ARCHIWUM
 
4

WYBORY 2010
 
4

Konsultacje spoleczne
 
4

POMOC PUBLICZNA