4

DANE PODSTAWOWE
 
4

RADA GMINY
 
4

WÓJT
 
4

URZĄD GMINY
 
u

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
   
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI - projektu Uchwały Rady Gminy Gilowice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gilowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
   
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
   
Projekt Uchwały Rady Gminy Gilowice
   
projekt załącznika do uchwały - projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY
   
formularz uwag do projektu
   
OGŁOSZENIA O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY GILOWICE W 2011 ROKU
 
4

BUDŻET GMINY
 
4

INFORMATOR
 
4

KONTROLE
 
4

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
4

Zamówienia publiczne poniżej 14 tyś. EURO
 
4

WYBORY
 
4

Skrzynka Podawcza - ePUAP
 
4

INNE
 
4

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
 
4

PROJEKT - "RÓWNY START" 2011-2012
 
4

Stan mojej sprawy...
 
4

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ARCHIWUM
 
4

WYBORY 2010
 
4

Konsultacje spoleczne
 
4

POMOC PUBLICZNA